25 november 2015 cursus strafrecht

CURSUS STRAFRECHT: Incidenten ter zitting!

Op woensdag 25 november a.s. zal mr D.E. Wiersum (Stapert & Wiersum Law) een cursus strafrecht geven voor de Gooische Advocaten Vereniging.

Derk Wiersum (1975) studeerde rechten in Groningen. Vervolgens heeft hij ruime ervaring opgebouwd binnen alle aspecten van het strafrecht. Na ruim tien jaar bij een groot Amsterdams strafrechtkantoor, waarvan vier jaar als partner, legt mr. Wiersum zich binnen Stapert & Wiersum toe op zware en georganiseerde criminaliteit.

Mr. Wiersum geeft ook al jaren les aan advocaten over zowel de praktische als de theoretische aspecten van het strafrecht bij OSR juridische opleidingen. En hij vindt het erg leuk om een cursus voor de Gooische Advocaten Vereniging te geven.

Inhoud cursus:

Wat iedereen kent en herkent – en niet alleen binnen het strafrecht – is dat er op zitting iets gebeurt waarop je niet direct weet hoe te reageren. Terwijl je juist op zitting alles tot in de puntjes wil hebben voorbereid. Hoe zit het ook al weer als de tenlastelegging gewijzigd wordt, en met het horen van getuigen op zitting? Ze lijken te liegen – wat doe je? En moet je nu wel of niet wraken? Onder andere deze onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de cursus van mr Wiersum. Schrijft u zich snel in en u bent weer voorbereid op uw zittingen.

Aansluitend aan de cursus zal er een reguliere GAV bijeenkomst zijn (borrel + diner).

Programma cursus :

14.30 Inloop

14.45 Start cursus

16.15 Pauze

16.30 Hervatting cursus

18.00 Einde cursus

Locatie: Sociëteit De Unie

Kosten: € 125,- voor leden (inbegrepen: reader, thee, koffie, frisdrank)

PE-punten: 3 (3 uur onderwijs) *

Leden kunnen zich inschrijven voor de cursus via de mailing die is verzonden. Bent u geen lid, maar wilt u wel graag deelnemen, stuur dan een e-mail aan Baudewine van Drimmelen info@vandrimmelenadvocaat.nl, zij zal dan contact met u opnemen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. Na betaling van de factuur is uw deelname definitief.

 

Met vriendelijke groet,

Baudewine van Drimmelen

(bestuurslid: opleiding)

 

 

* Indien u een cursus van een niet-erkende instelling volgt, kunt u aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. In dit artikel is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede moet komen en gegeven moet zijn door deskundige docenten.

Voldoet de cursus aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen van de cursus uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Hiervoor dient u bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) te kunnen overleggen en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste om het aantal netto uren onderwijs te kunnen bepalen). Zie voor meer informatie een overzicht van welke bewijsstukken volstaan. De bewijsstukken dient u derhalve goed te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd.

Comments are closed.