29 maart 2017: lezing dr. Saskia Stevens ‘De woningmarkt in het oude Rome: het huurappartement’

Op woensdag 29 maart 2017 verzorgt dr. Saskia Stevens een lezing voor de GAV. Titel van de lezing is ‘De woningmarkt in het oude Rome: het huurappartement’

Afgaand op de verhalen van antieke auteurs over de woon- en leefomstandigheden in Romeinse appartementen, lijkt het wonen in hoogbouw in de Romeinse tijd een hachelijke onderneming te zijn geweest. Brand- en instortingsgevaar, maar ook burenoverlast, waren volgens deze auteurs aan de orde van de dag. Deden de Romeinen er iets aan om deze woonomstandigheden te verbeteren? Waren er wetten van kracht die de belangen van de huurders en verhuurders beschermden? Aan de hand van velerlei teksten van antieke auteurs, Romeinse juridische bronnen, inscripties en archeologische voorbeelden uit Rome en de nabijgelegen havenstad Ostia worden deze vragen beantwoord en wordt een levendig beeld geschetst van de wooncultuur in Romeinse appartementen en de woningmarkt in de eerste en tweede eeuw na Christus.

Dr. Saskia Stevens studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna heeft zij zich verder gespecialiseerd in de Romeinse archeologie met een Masters in Classical Archaeology aan de University of Oxford. Vervolgens heeft zij ook in Oxford haar promotieonderzoek gedaan en is in 2010 op het proefschrift getiteld City Boundaries and Urban Development in Roman Italy gepromoveerd. Sinds 2010 is zij werkzaam als universitair docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Leden van de GAV ontvangen een uitnodiging per e-mail. Bent u advocaat in de regio Gooi- en Vechtstreek en wilt u een keer komen kennismaken. Dan kunt u zich aanmelden voor deze lezing door een e-mail te sturen aan de secretaris Bianca Metsemakers (b.metsemakers@emradvocaten.nl).

Comments are closed.