5 oktober 2016: Cursus arbeidsrecht “actualiteiten ontslagrecht”

Op  woensdag 5 oktober a.s. organiseert de Gooische Advocaten Vereniging de arbeidsrecht cursus “actualiteiten ontslagrecht”.
In de cursus op bespreekt mr. dr.  Pascal Kruit de volgende onderwerpen:- Bedenktermijn;
– Aanzegging en ketenregeling;
– Ontslaggronden;
– Ontslagvergoedingen (transitievergoeding en billijke vergoeding);
– Ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding.
Over de docent:Mr. dr. Pascal Kruit studeerde in 2006 cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In maart 2012 promoveerde hij op het onderwerp ‘De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst’. Pascal Kruit was vijf jaar werkzaam als universitair docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij samen met prof. mr. Ruben Houweling een gespecialiseerde masteropleiding Arbeidsrecht opzette.Thans is hij arbeidsrechtadvocaat bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam. Daarnaast is hij redacteur voor JWB bij Kluwer en publiceert hij regelmatig artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Tevens geeft hij frequent cursussen op het gebied van arbeidsrecht.

De aanmelding is gesloten.

Comments are closed.