24 juni 2015: Deskundigen in de rechtspraak

Omgaan met deskundigen in de rechtspraak

Op 24 juni 2015 zal de heer T. de Jong een lezing verzorgen met als thema: Omgaan met deskundigen in de rechtspraak.

‘Bestrijden of verleiden?’

De rol van deskundigen bij rechtszaken kan van materiële invloed zijn op de uitkomst voor partijen, terwijl deze deskundigen soms geen idee hebben van de juridische context waarin zij opereren. Deze voordracht gaat nader in op de rol van deskundigen in de rechtspraak, op procedures rond de benoeming van deskundigen en op de omgang met deskundigen voor u als advocaat.

Bij rechtszaken kan een deskundige benoemd worden om de rechter voorlichting te geven over specifieke, niet juridische, vragen. Deskundigen spelen een rol in verschillende rechtsgebieden, vanuit diverse vakgebieden, zowel bij het onderzoeken van technisch bewijs als bij het informeren van de rechter over de financiële consequenties van juridische beslissingen. Ondanks de grote variëteit van deskundigen, is er ook veel gemeenschappelijks te zeggen over de rol die deskundigen in de rechtsgang spelen.

In deze voordracht komen vragen komen aan de orde als: hoe is de benoeming van deskundigen in de verschillende rechtsgebieden geregeld? Aan welke normen en regels moet een deskundige voldoen? Hoe loopt het deskundigenonderzoek? Wat is de juiste vraagstelling voor deskundigen? Waar vind ik een deskundige? De mogelijke aansprakelijkheid van de deskundige. Tot slot worden enige praktische tips gegeven over het omgaan met een deskundige.

Tjebbe de Jong is geregistreerd financieel deskundige bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en tevens jurist. Hij is werkzaam bij Alvarez & Marsal in Amsterdam.

Achtergrond spreker:

Tjebbe de Jong is sinds 2007 als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

Als director Global Forensic & Dispute services bij Alvarez & Marsal adviseert hij cliënten als financieel partijdeskundige, onafhankelijk gerechtelijk deskundige of arbiter bij geschillen en rechtszaken. Hij heeft veel ervaring als deskundige bij schadeberekening, waardebepaling en geschillen voortkomend uit overnames of andere samenwerkingsverbanden zoals joint ventures.

Tjebbe de Jong heeft rechten (Universiteit Leiden) en bedrijfskunde (Erasmus Universiteit) gestudeerd. Meer recent heeft hij de postacademische Grotius-opleidingen Onderneming en aansprakelijkheid (2011) en Fusies & Overnames (2009) voltooid. In 2006 heeft hij de postacademische opleiding Business Valuation (2 jaar) aan de Rotterdam School of Management afgerond.

Tjebbe heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant in de financiële wereld. Hij heeft diepgaande ervaring op het gebied van corporate finance, waardebepaling en schadeberekening voor DGA’s, familiebedrijven en (middel)grote bedrijven in Nederland.

Voorafgaand aan Alvarez & Marsal, is hij werkzaam geweest voor Deloitte Forensic & Dispute Services en voor Rabobank Corporate Finance als waarderings- en schadespecialist.

Contactgegevens:

Alvarez & Marsal Zuidplein 118, Amsterdam Mobiel: 06 31 67 05 06

Comments are closed.