Historie

De oprichting van de Gooische Advocaten Vereniging vond plaats in de zomer van 1983 in Societeit de Unie te Hilversum.

Tijdens deze bijzondere vergadering was nagenoeg de gehele Gooische balie aanwezig.

Het eerste bestuur van de GAV
Een eerste bestuur werd gekozen. Dit bestuur kreeg de taak om de statuten te ontwerpen en daarmee ook de definitie van de doelstellingen van de vereniging. Na lange discussies werden dat: bevordering van de gemeenschappelijke belangen en van de onderlinge contacten, uitwisseling en verbreding van kennis en ervaring.

Op 25 januari 1984 werden de statuten notarieel verleden.
Het bestuur besloot om iedere laatste woensdag van de maand een vergadering te houden, voorafgegaan door een borrel en een eenvoudige maaltijd voor de onderlinge contacten en gevolgd door een lezing waartoe het bestuur steeds een spreker van formaat uitnodigde. Een succesvolle formule die vandaag de dag dan ook nauwelijks gewijzigd is.

Met de GAV over de grenzen
Al snel kwamen er meer evenementen. In het eerste jaar direct al een buitenlandse studiereis, naar Luxemburg. Inmiddels heeft de GAV via de jaarlijkse studiereizen veel verschillende steden bezocht, buitenlandse lotgenoten de hand geschud en kennis gemaakt met de diverse rechtssystemen.

Ook het spelelement speelt mee
Daarnaast nam de GAV traditioneel deel aan het Nederlands Advocaten Bridge Kampioenschap en, last but not least, organiseert zij jaarlijks de inmiddels befaamde GAV Juridische Quiz. Een quiz met allerhande juridische vragen en een juridische scrypto, aanvankelijk georganiseerd voor slechts de leden van de vereniging, maar al snel werden ook Gooische notarissen tot de quiz toegelaten, gevolgd door de zittende en staande magistratuur uit Amsterdam en ‘t Gooi, alsmede de Amsterdamse Jonge Balie en de Rijdende Rechter.